Technika FLR nauki języków obcych

Technika FLR (Foreign Language Road Running) jest przeznaczona dla początkujących i średniozaawansowanych. Odkryłem ją na stronie dla uczących się języków obcych http://how-to-learn-any-language.com i postanowiłem zastosować ją dla języka polskiego.

1. Pierwszy krok to przygotowanie pytań.

Dowlnoad mp3 file

STEP#1

Who -> Kto

– Who’s teaching you Polish?
– Kto cie uczy polskiego?

– Who taught you the language?
– Kto cie uczył polskiego?

– Who did you learn Polish from?
– Od kogo uczyłeś się polskiego?

– Who is your teacher?
– Kto jest twoim nauczycielem?

What -> co

– What is this?
– Co to jest?

– What happened?
– Co się stało?

– What is your name?
– Jak się nazywasz?

– What is your job?
– Jaki jest twój zawód?

– What do you do (for a living)?
– Czym się zajmujesz?

– What is your age?
– Ile masz lat?

– What do you do in your spare time?
– Czym zajmujesz się w wolnym czasie?

– What does this mean?
– Co to znaczy?

– What time is it?
– Która jest godzina?

– What is today’s date?
– Który dzisiaj? (colloquial)
– Jaka dziś data?

– What are your hobbies?
– Jakie masz hobby?

When -> kiedy

– When did you start learning the language?
Kiedy zacząłeś uczyć się polskiego?

– When did you go to Poland?
– Kiedy przyjechałeś do Polski?

– When will you go to Poland?
– Kiedy pojedziesz do Polski?

Where -> gdzie, dokąd

– Where are you from?
– Skąd jesteś?

– Where did you learn Polish?
– Gdzie uczyłeś się polskiego?

– Where in Poland have you been?
– Gdzie byłeś w Polsce?

– Where is your hometown?
– Gdzie mieszkasz?

– Where do you want to go?
– Gdzie chcesz jechać?

Why -> dlaczego, czemu

– Why are you interested in Polish?
– Dlaczego interesujesz się polskim?

– Why did you choose to learn Polish?
– Dlaczego wybrałeś język polski?

– Why do you think Polish is interesting?
– Dlaczego uważasz, że polski jest interesujący?

How -> Jak

– How did you learn Polish?
– Jak uczyłeś się polskiego?

– How long have you learned Polish?
– Jak długo uczysz się polskiego?

– How much time do you spend studying Polish?
– Ile czasu poświęcasz na naukę polskiego?

– How do you say (…)?
– Jak powiedzieć (…)?

– How do you write (…)?
– Jak napisać (…)?

– How are you learning Polish?
– Jak uczysz się polskiego?

Which -> który, która, które, co, jaki

– Which countries have you been to?
– W jakich krajach byłeś?

– Which books are you using to learn the language?
– Jakich książek używasz do nauki polskiego?

– Which city do you live in?
– W jakim mieście mieszkasz?

– Which language you enjoy learning the most?
– Nauka jakiego języka sprawia ci największą przyjemność?

– Which languages are you learning?
– Jakich uczysz się języków?

What kind -> jakie, jaki rodzaj

– What kind of food do you like?
– Co lubisz jeść?

– What kind of books are you using?
– Jakiego rodzaju książek używasz?

– What kind of audio are you using for learning Polish?
– Jakiego rodzaju nagrań używasz do nauki polskiego?

Other important questions that will be asked:
Inne ważne pytania, które mogą paść:

– Have you ever been to Poland before?
– Czy byłeś kiedyś w Polsce?

– I’ve never been to Poland before,
(but) (I’m sure) one day I will get the opportunity to go there.
– Nigdy nie byłem jeszcze w Polsce,
(ale) (jestem pewien) pewnego dnia będę miał możliwość tam pojechać.

– Do you think Polish is difficult?
– Czy uważasz, że polski jest trudny?

2. Używaj jak najwięcej słów kluczowych, które umieściłem na następnych filmach.

Dowlnoad mp3 file

Dowlnoad mp3 file

KEY WORDS:

although – mimo że, pomimo że, chociaż

Although it’s a nice day, I will stay at home.

Mimo że jest ładny dzień, zostanę w domu.

but – ale, lecz

He didn’t get it, but she did.

On nie zrozumiał tego, ale ona tak.

even if – nawet jeśli

Even if I say “It’ll be alright”…

Nawet jeśli powiem “będzie w porządku”…

if – jeśli

You should hurry up, if you don’t want to be late.

Powinieneś się pospieszyć, jeśli nie chcesz się spóźnić.

when – kiedy

When are you coming back?

Kiedy wracasz?

and – i

And what did she say?

I co ona powiedziała?

now – teraz

I can’t talk to you right now.

Nie mogę z tobą teraz rozmawiać.

other – inny

There are always other ways.

Zawsze są inne sposoby.

whenever – kiedykolwiek, kiedy tylko

You can leave whenever you wish.

Możesz wyjechać, kiedy tylko ci pasuje.

also – również

I like to swim. Also, I like to play tennis.

Lubię pływać. Lubię również grać w tenisa.

now – teraz

I can’t talk to you right now.

Nie mogę z tobą teraz rozmawiać.

because – ponieważ

He didn’t go to school, because he was ill.

On nie poszedł do szkoły, ponieważ był chory.

after – po

They went to dinner together after work.

Oni poszli razem na obiad po pracy.

before – przed

Please wash the dishes before you go.

Proszę umyj naczynia zanim wyjdziesz.

to think – myśleć

I think it’s a good car.

Myślę, że to dobry samochód.

very – bardzo

It’s very quiet here at night.

Jest tutaj bardzo cicho w nocy.

than – niż

My house is much smaller than yours.

Mój dom jest znacznie mniejszy niż twój.

continue – trwać

This cannot continue much longer.

To nie może trwać dłużej.

probably – prawdopodobnie

I will probably see you later.

Prawdopodobnie zobaczymy się później.

maybe – może

Maybe he has just forgotten.

Może on po prostu zapomniał.

Advertisements

2 Comments

Filed under INTERMEDIATE

2 responses to “Technika FLR nauki języków obcych

  1. Zoya

    Very interesting lessons! Many useful information for forieng students! Thanks for big help in learning!!!

  2. Pingback: Tweets that mention Technika FLR nauki języków obcych « Real Polish – Język polski dla obcokrajowców – Polish online -- Topsy.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s