Kim ona jest? część 9/26 Język polski dla początkujących obcokrajowców

To 9 część historyjki „Kim ona jest?” przeznaczonej dla cudzoziemców uczących się języka polskiego.

This is a 9-th part of „Who is She?” story for foreigners who are learning Polish. This is a good place to start learning Polish.

Kim ona jest, część 9
Kiedy ta dziewczyna przeprowadziła się do apartamentu?
Niech pomyślę. Nie pamiętam.
Postaraj sobie przypomnieć, proszę.
Próbuję sobie przypomnieć.
Kiedy to było, w przybliżeniu? Chcę to wiedzieć.
Wydaje mi się, że ona przeprowadziła się do apartamentu około dwóch lat temu.
Jesteś pewien?
Tak. Faktycznie to jej apartament. Apartament należy do niej.
To jest jej apartament? Co za niespodzianka?
Tak. Pamiętam kiedy się przeprowadzała. To był listopad. Padało wtedy.
Jesteś pewien?
Tak. Twój brat przeprowadził się tu sześć miesięcy temu.
Naprawdę? Skąd wiesz kiedy mój brat przeprowadził się?
Pamiętam, że było późno wieczorem i padał deszcz.
Dlaczego go zauważyłeś?
Robił dużo hałasu. Miał kolegów, którzy pomagali mu przy przeprowadzce. Robili dużo hałasu.

Who Is She?, Part 9
When did the girl move into the apartment?
Let me see. I cannot remember.
Please try to remember.
I am trying to remember.
Roughly when was it? I need to know.
It seems to me that she moved into the apartment about two years ago.
Are you sure?
Yes. In fact it is her apartment. The apartment belongs to her.
It is the girl’s apartment? What a surprise!
Yes. I remember when she moved in. It was November. It was snowing that day.
Are you sure?
Yes. Your brother just moved in six months ago.
Really? How do you know when my brother moved in?
I remember that it was late at night and it was raining.
Why did you notice him?
He made a lot of noise. He had friends who helped him move. They all made a lot of noise.

Dowlnoad mp3 file

Advertisements

Leave a comment

Filed under BEGINNER, ELEMENTARY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s