Kim ona jest? część 15/26 Język polski dla początkujących obcokrajowców

To 15 część historyjki „Kim ona jest?” przeznaczonej dla cudzoziemców uczących się języka polskiego.

This is a 15-th part of „Who is She?” story for foreigners who are learning Polish. This is a good place to start learning Polish.

Kim ona jest?, część 15
Ile chcesz pieniędzy?
Ile razy muszę ci powtarzać, że ci nie pomogę.
OK powiem ci prawdę.
Teraz to wychodzi.
Mój brat właśnie otrzymał sporo pieniędzy po krewnym, który zmarł.
Co to ma wspólnego ze mną?
Chcę się upewnić, że on nie ożenił się lub nie jest w związku z tą dziewczyną.
Jakie to ma znaczenie dla ciebie?
Nie chcę by ta dziewczyna dostała cokolwiek z tych pieniędzy. Dlatego potrzebuję twojej pomocy.
Nawet jeśli mieszkają razem, nie uważam, aby to dawało jej prawo do dysponowania tymi pieniędzmi.
Co ty wiesz o takich rzeczach? Z pewnością nie jesteś prawnikiem.

Who Is She?, Part 15
How much money do you want?
How many times do I need to tell you that I will not help you?
OK I will tell you the truth.
Now it comes out.
My brother has just received a lot of money from a relative who died.
What has that got to do with me?
I want to make sure that he is not married or living in a relationship with this girl.
Why does it matter to you?
I do not want the girl to get any of this money. Therefore I need your help.
Even if they are living together I do not think that this gives her the right to share in the money.
What do you know about things like that? You are certainly no lawyer.

Dowlnoad mp3 file

Advertisements

Leave a comment

Filed under BEGINNER, ELEMENTARY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s