Kim ona jest? część 21/26 Język polski dla początkujących obcokrajowców

To 21 część historyjki „Kim ona jest?” przeznaczonej dla cudzoziemców uczących się języka polskiego.

This is a 21-th part of „Who is She?” story for foreigners who are learning Polish. This is a good place to start learning Polish.

Kim ona jest?, część 21
Które drzwi są od ich apartamentu?
Drugie drzwi po lewej, pierwsze zielone. To tam.
Pośpieszmy się. Szybko, wpuść nas.
Co masz zamiar zrobić? I gdzie są moje pieniądze. Chcę teraz moje pieniądze.
Sylwia, zakładaj pidżamę i do łóżka.
O rany, zanosi się na kłopoty. Uciekam!
Słyszę kogoś w korytarzu.
Nie zostanę tutaj. Do widzenia!
O nie. On powiedział, że dziewczyna nie wróci przez godzinę. Chyba wróciła wcześniej.
Nie obchodzi mnie co się stanie. Chcę tylko wprowadzić w zakłopotanie mojego brata i skończyć jego związek z tą dziewczyną.

Who Is She?, Part 21
Which is the door to their apartment?
It is the second door on the left, the one with the green door. It is down that way.
Let’s hurry up. Quickly let us in.
What are you going to do? And where is my money. I want my money now!
Sally, get into your pyjamas and get into bed.
Oh boy, this is going to be trouble. I am leaving!
I hear someone coming down the hall.
I am not staying around here. Good bye!
Oh no. He said the girl would not come back for an hour. I guess she came back early.
I do not care what happens. I just want to embarrass my brother and break up his relationship with this girl.

Dowlnoad mp3 file

Advertisements

Leave a comment

Filed under BEGINNER, ELEMENTARY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s