Kim ona jest? część 23/26 Język polski dla początkujących obcokrajowców

To 23 część historyjki „Kim ona jest?” przeznaczonej dla cudzoziemców uczących się języka polskiego.

This is a 23-th part of „Who is She?” story for foreigners who are learning Polish. This is a good place to start learning Polish.

Kim ona jest?, część 23
Od kiedy ludzie mogą po prostu wchodzić i spać w czyimś łóżku, gdy są zmęczeni? Czy nie powinni poprosić o pozwolenie?
Nie było tu nikogo, aby się spytać. Dlaczego to cię tak bardzo niepokoi? Czy jesteś dziewczyną Jurka? W tym rzecz?
Nie jestem dziewczyną Jerzego, jeśli musisz wiedzieć. Jestem uczennicą Jerzego.
Żartujesz? Jesteś uczennicą Jerzego. Nie rób głupiej ze mnie.
Nie mam zamiaru. Jerzy uczy mnie polskiego.
Ale ty mówisz bardzo dobrze po polsku. Nie wierzę ci, że jesteś jego uczennicą.
Cóż jestem, a raczej byłam. Gdy przyjechałam tu pierwszy raz nie potrafiłam mówić dobrze.
I tylko przez mieszkanie z Jerzym nauczyłaś się mówić tak dobrze? On pomógł ci tak bardzo?
Nie mówię, aż tak dobrze, dobrze piszę i nie mam kłopotów z czytaniem trudnych książek.
Więc jak się nauczyłaś? Co jest sekretem?

Who Is She?, Part 23
Since when can people just go and sleep in someone’s bed when they are tired? Shouldn’t they ask for permission?
There was nobody here to ask. Why does it bother you so much? Are you George’s girl friend? Is that why?
No I am not George’s girl friend if you must know. I am George’s language student.
Are you kidding me? You are George’s language student? You can’t fool me.
No I mean it. George has been helping me learn Polish.
But you speak Polish very well. I do not believe you are his student.
Well I am, or rather I was. When I first came here I could not speak very well.
And just by living with George you learned to speak so well? He helped you that much?
I do not just speak well, I also write well and have no trouble reading difficult books.
So how did you learn? What is the secret?

Dowlnoad mp3 file

Advertisements

Leave a comment

Filed under BEGINNER, ELEMENTARY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s