Kim ona jest? część 24/26 Język polski dla początkujących obcokrajowców

To 24 część historyjki „Kim ona jest?” przeznaczonej dla cudzoziemców uczących się języka polskiego.

This is a 24-th part of „Who is She?” story for foreigners who are learning Polish. This is a good place to start learning Polish.

Kim ona jest?, część 24
Widzisz, Jerzy jest nauczycielem w systemie językowym online The Linguist.
Nie rozumiem.
On pokazał mi jak uczyć się na The Linguist. Właśnie to naprawdę mi pomogło.
Czyli system The Linguist  pomógł ci więcej niż mieszkanie z Jerzym?
Cóż, to i to pomogło mi, ale The Linguist to było to, co pomogło mi naprawdę.
Nie wierzę ci. Nie rozumiem tego.
Jerzy dał mi do zrozumienia, że metoda, którą uczyłam się polskiego była zła. Byłam zbyt nastawiona na gramatykę. Zbytnio obawiałam się błędów. Za bardzo obawiałam się zakłopotania.
Czyli nie potrzebujesz znać gramatyki, aby dobrze mówić?
Nie. Zauważyłam, że bawi mnie nauka polskiego, jeśli nie zwracam uwagi czy robię błędy. Robienie błędów nie mogło wprawiać mnie w zakłopotanie. Robienie błędów było częścią nauki.
Jak więc się uczyłaś?
Jurek powiedział mi, że powinnam dużo słuchać i czytać oraz zapisywać słowa i zdania na The Linguist. Wtedy zaczęłam bawić się językiem. Wtedy naprawdę rozpoczął się mój prawdziwy postęp w polskim.
Po prostu przez nie myślenie o gramatyce zaczęłaś mówić lepiej?
Tak. Musiałam zapomnieć tego czego uczono mnie w szkole przez wiele lat.

Who Is She?, Part 24
You see, George is a tutor with The Linguist online language system.
I do not understand.
He showed me how to learn on The Linguist. That is what really helped me.
You mean The Linguist system helped you even more than living with George?
Well they both helped me, but The Linguist is what really helped me.
I do not believe you. I don’t get it.
George made me understand that the way I was learning English was wrong. I was too concerned about grammar. I was too afraid to make mistakes. I was too worried about being embarrassed.
But don’t you need to know grammar to speak well?
No. I started to realize that if I enjoyed learning English, it did not matter if I made mistakes. Making mistakes would not embarrass me. Making mistakes was a part of learning.
So how did you learn?
George told me to just listen and read a lot and to save words and phrases on The Linguist. That is when I started to enjoy the language. That is when I started to really improve my English.
Just by not thinking of grammar you actually started to speak better?
Yes. I had to forget what I had been taught at school for so many years.

Dowlnoad mp3 file

Advertisements

Leave a comment

Filed under BEGINNER, ELEMENTARY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s