Kim ona jest? część 26/26 Język polski dla początkujących obcokrajowców

To ostatnia, 26 część historyjki „Kim ona jest?” przeznaczonej dla cudzoziemców uczących się języka polskiego.

This is the last, 26-th part of „Who is She?” story for foreigners who are learning Polish. This is a good place to start learning Polish.

Kim ona jest?, część 26
Czy są jeszcze inne powody dlaczego chcesz by Jerzy odszedł?
Tak, mam nowego chłopaka, który nie chce bym mieszkała z Jerzym.
Dobrze. Twój nowy chłopak jest w porządku.
Dlaczego to jest dobre? Jakie to ma znaczenie dla ciebie?
Nie ważne. To mój mały sekret. W każdym razie, dzięki za wizytę i za twoją pomoc.
Nie jestem pewna co powiedzieć. Jesteście bezczelne. Ale zawsze jestem szczęśliwa pomagając ludziom mówiąc im o The Linguist.
Nie, to nie to co mi pomogło. Pomogłaś mi w inny sposób z Jerzym. Nie ważne.
Ale Julia, ty powinnaś uczyć się języków. Robiłabyś to świetnie. Jesteś bardzo zdeterminowana i nie łatwo wprowadzić cię w zakłopotanie.
Wiesz zawsze chciałam podróżować i spotykać ludzi z innych krajów. Może masz rację.
Na The Linguist uważają, że każdy może nauczyć się kilku języków. Oni myślą, że to nie musi być trudne. Ludzie po prostu muszą przestać uczyć się w sposób, który robili w szkole i zacząć uczyć się bardziej naturalnie.
Ojej, ty naprawdę jesteś za The Linguist.
Powinnaś spróbować i zobaczyć dlaczego. Zaczniesz bawić się językami. Jeśli bawi cię nauka będziesz uczyć się lepiej. Nie będziesz oporna na języki. Zobaczysz, że nauka języków jest ekscytująca i daje satysfakcję. Ja tak zrobiłam.

Koniec.

Who Is She?, Part 26
Are there any other reasons why you want George to leave?
Yes, I have a new boyfriend who does not like me living with George.
Good. Your new boy friend is right.
Why is that good? Why does it matter to you?
Never mind. That is my little secret. Anyway, thanks for letting us visit you and thanks for your help.
I am not sure what to say. You have a lot of nerve. But I am always happy to help people by telling them about The Linguist.
No, that is not how you helped me. You have helped me for another reason that has to do with George. Never mind.
But Jane, you should learn languages. You would do very well. You are very determined and you are not easily embarrassed.
You know I have always wanted to travel and meet people from other countries. Maybe you are right.
At The Linguist they think everybody can learn to speak several languages. They think that it need not be difficult. People just have to stop learning the way they did at school and start learning in a more natural way.
Boy, you sure are keen on The Linguist.
You should try it and you will see why. You will start enjoying your language. If you enjoy learning you will learn better. You will not resist the language. You will find learning a language an exciting and rewarding adventure. I do.

The End.

Dowlnoad mp3 file

Advertisements

2 Comments

Filed under BEGINNER, ELEMENTARY

2 responses to “Kim ona jest? część 26/26 Język polski dla początkujących obcokrajowców

  1. Cała przyjemność po mojej stronie, zapraszam na następne lekcje :)

  2. zuzia

    Probably it was really hard work to make that long story but helped a lot for my learnig.:) Dziekuje Bardzo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s