5 zdań – część 07/50 Język polski dla początkujących obcokrajowców

Dowlnoad mp3 file

 

 

Czy mogę zamienić z tobą słówko?
Can I have a word with you?

Co w ciebie wstąpiło? Wydajesz się za bardzo podekscytowany.
What came over you? You seem over-excited.

Najlepsze w tym jest to, że wygramy w każdym przypadku.
The best thing about it is that we’ll win in each case.

Niestety, nie podzielam twojego poglądu.
I’m afraid I don’t share your view.

Chodzi o to, że twoje szanse są nikłe.
The point is that your chances are slim.

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under BEGINNER, ELEMENTARY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s