5 zdań – część 09/50 Język polski dla początkujących obcokrajowców

Dowlnoad mp3 file

 

 

Myślałem, że nigdy mi się to nie uda.
I thought I’d never make it.

Jeśli to prawdziwa okazja, wchodzę w to.
If it’s a real bargain, count me in.

Póki pamiętam, czy możesz pobrać trochę pieniędzy z bankomatu?
While I remember, can you get some money out of a cash machine?

A, miałem cię o coś zapytać…
Oh, there was something I was going to ask you…

Gdzie tu się można napić?
Where do you get a drink in this place?

Advertisements

Leave a comment

Filed under BEGINNER, ELEMENTARY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s