5 zdań – część 33/50 Język polski dla początkujących obcokrajowców

Dowlnoad mp3 file

 

 

Zdaje się, że mówiłeś, że zamierzasz więcej pracować.
I think you said you were going to work harder.

Atrakcyjność tego rozwiązania leży w jego prostocie.
The appeal of the solution lies in its simplicity.

Czyżbyś zapomniał o swojej obietnicy?
Could you have forgotten your promise?

Chyba nie mówisz poważnie!
You can’t be serious!

Coś mi mówi, że mnie nabierasz.
Something tells me you’re pulling my leg.

 

 

Leave a comment

Filed under BEGINNER, ELEMENTARY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s