Learn Polish – Interesting Stuff 09 (Phrase Book)

PolishPhraseBook.mp3

1.
Nie znoszę rano wcześnie wstawać.
I can’t stand getting up early in the morning.

Cholera! Spóźnię się do pracy!
Dammit! I’m going to be late for work.

Czy mógłbyś wstawić się za mną?
Could you put in a good word for me?

Co mam zrobić?
What am I supposed to do?

Zrób, co się da, aby rozładować sytuację.

Do whatever possible to ease the situation.

2.
Inaczej mówiąc, nie będzie ci wolno opuszczać kraju.
In other words you won’t be allowed to leave the country.

Niech to dobrze zrozumiem – czy jestem podejrzany o ostatnie zabójstwa w mieście?
Let me get this straight. Am I a suspect in the recent killings in the city?

Skąd mam to wiedzieć?
How should I know?

Mam wrażenie, że coś przede mną ukrywasz.
I get the feeling that you’re hiding something from me.

Myślę, że ktoś próbuje cię wrobić.
I think somebody’s trying to frame you.

3.
Właśnie mówiłem, że zamierzam podjąć pracę w Polsce.
I was just saying I was going to take up a job in Poland.

Jeśli zostaniesz ze mną, nie pożałujesz tego.
If you stay with me, I’ll make it worth your while.

Och, złote kolczyki! Naprawdę, nie trzeba było.
Wow, gold earrings! You shouldn’t have.

Sprawiasz, że mam po co żyć.
You make my life worth living.

Naprawdę?
Is that so?

4.
Pytałem, czy mogę zaprosić Piotrka na obiad w niedzielę.
I asked if I could invite Peter to dinner on Sunday.

Myślałem, że on ma przyjść w sobotę.
I thought he was supposed to be coming on Saturday.

Zmienił zdanie w ostatniej chwili.
He changed his mind at the last moment.

Czy będziesz przechodził koło supermarketu?

Will you be passing a supermarket?

Nie chce mi się robić zakupów dla ciebie.

I can’t be bothered to do the shopping for you.

5.
Dla przykładu weź architekturę.
Take architecture, for example.

Pozwól, że powiem to inaczej. Jeśli tam pojedziemy, będzie po nas.
Let me put it in another way, if we go there, we’ll be done for.

Nie wyciągaj pochopnych wniosków.
Don’t jump to conclusions.

To zależy od ciebie, jakie ryzyko jesteś gotów ponieść.
It’s up to you what risks you are prepared to take.

Co przez to rozumiesz?

What do you mean by that?

6.
Że też cię tutaj spotykam! Czy to na pewno zbieg okoliczności?
Fancy meeting you here! Is it really a coincidence?

Nie sądzę!
I don’t think so!

Pozory mylą.
Appearances can be deceptive.

Mam ciebie dość. Chyba pójdę do domu i odpocznę.
I’m fed up with you. I think I’ll go home and have a rest.

Proszę, nie podejmuj pochopnych decyzji.
Please, don’t make any rash decisions.

7.
Czy mogę zamienić z tobą słówko?
Can I have a word with you?

Co w ciebie wstąpiło? Wydajesz się za bardzo podekscytowany.
What came over you? You seem over-excited.

Najlepsze w tym jest to, że wygramy w każdym przypadku.
The best thing about it is that we’ll win in each case.

Niestety, nie podzielam twojego poglądu.
I’m afraid I don’t share your view.

Chodzi o to, że twoje szanse są nikłe.
The point is that your chances are slim.

8.
Przepraszam, że się wtrącam, ale czy mówiliście, że mamy długi?
Sorry to butt in, but did you say we are in debt?

Jak mam to powiedzieć… Spójrz na wykres.
How should I put it… Look at this chart.

Niech pomyślę… Nie, nie możemy tego zrobić w ten sposób.
Let me think… No, we can’t do it this way.

Musimy trzymać się warunków kontraktu.
We have to abide by the contract terms.

Właśnie mi się przypomniało. Ta firma zbankrutowała w zeszłym tygodniu.
That reminds me. This company went bankrupt last week.

9.
Myślałem, że nigdy mi się to nie uda.
I thought I’d never make it.

Jeśli to prawdziwa okazja, wchodzę w to.
If it’s a real bargain, count me in.

Póki pamiętam, czy możesz pobrać trochę pieniędzy z bankomatu?
While I remember, can you get some money out of a cash machine?

A, miałem cię o coś zapytać…
Oh, there was something I was going to ask you…

Gdzie tu się można napić?
Where do you get a drink in this place?

10.
A propos, czy widziałeś dziś Martę?
By the way, have you seen Martha today?

Myślałem, że możemy spędzić razem trochę czasu.
I’ve just thought we could spend some time together.

Nie sądzę, że to dobry pomysł. Od jakiegoś czasu chodzi z Markiem.
I don’t think it’s a good idea. She’s been going out with Mark for some time now.

Nie wiesz przypadkiem, co grają w kinie?

Do you happen to know what’s on at the cinema?

Mówiąc w skrócie, film jest odlotowy.
To put it in a nutshell, the film is out of this world.

11.
Jak mogę to najlepiej wyjaśnić?
How can I best explain this?

Jak zwykle problem sprowadza się do pieniędzy.

As usual the problem comes down to money.

Przecież zbili fortunę na ostatniej transakcji, czyż nie?
Yet they made a killing on the last deal, didn’t they?

Nic dziwnego, nie zostawiają nic przypadkowi.
No wonder, they leave nothing to chance.

Przepraszam za kłopot, ale nie wiesz, gdzie położyłem akta tej sprawy?

Sorry to trouble you, but do you know where I put the files of this case?

12.
Mówi się, że on zadaje się z mafią.
He’s said to be hanging around with the mafia.

Chyba żartujesz! Nigdy w życiu nie złamał prawa.
You must be joking! Never in his life has he broken the law.

To dziwne, ale jednak prawdziwe. Czy słyszałeś, że policja depcze mu po piętach?
It’s strange but true. Did you hear the police are hot on his heels?

Co dziwne, widuję go prawie codziennie w pubie na rogu.
Strangely enough, I see him almost every day in the pub on the corner.

To wydaje się podsumowywać tę niezręczną sytuację.
That seems to sum up this awkward situation.

13.
Spójrz, ten facet wygląda jak twój były mąż.
Look over there. That guy looks like your ex-husband!

Nawet mi nie przypominaj! Cieszę się, że już wszystko skończone.
Don’t remind me! I’m glad everything’s over now.

Najgorsze masz już za sobą. Rozchmurz się!

The worst is behind you. Cheer up!

Zamknij za sobą drzwi. Potrzebuję ciszy.
Close the door behind you. I need silence.

Na twoim miejscu nie zawracałabym sobie nim głowy.

If I were you, I wouldn’t bother with him.

14.
Mówiono mi o tym strasznym wypadku. Wszyscy o nim mówią.
I’ve been told about this horrible accident. Everyone’s talking about it.

Przepraszam, czy mógłby mi pan wskazać drogę do szpitala?
Excuse me, could you tell me how to get to the hospital?

Przykro mi, ale nikomu nie wolno tu wchodzić.
I’m sorry but no one is allowed in here.

Powiadomimy pana, gdy tylko się czegoś dowiemy.
We’ll let you know as soon as we know something.

Będę przy telefonie dzień i noc.
I’ll be on call day and night.

15.
Nie wiem, dlaczego to mówisz. To nie ma nic do rzeczy.
I don’t know why you are saying that. It’s beside the point.

Skończmy to jak najszybciej zamiast to przeciągać.
Let’s get it over with as soon as possible, rather than drag it out.

No, podpowiedz mi.
Come on, give me a clue.

W zasadzie jest to możliwe, ale trudne do wykonania.
It’s possible in principle but hardly feasible.

Zdaje się, że jesteś bardzo chętny podjąć się tego zadania.
I gather you are eager to take up this task.

16.
Czy ktoś widział moje klucze? Musiałem je zgubić na imprezie u Roberta.
Has anyone seen my keys? I must’ve lost it at Robert’s party.

Może włożyłeś je do kieszeni.
You might’ve put it into your pocket.

Tak się spieszę, że wszystko leci mi z rąk.
I’m in such a hurry that I keep dropping things.

Czy nie sądzisz, że Robert leci tylko na twoje pieniądze?
Don’t you think that Robert is only after your money?

Jak śmiesz tak mówić?! On jest boski!
How dare you say so?! He’s divine!

17.
Jak leci? Nie widziałem cię od lat.
How’s it going? I haven’t seen you for ages.

Jak zarabiasz na życie?
What do you do for a living?

Zamierzam założyć firmę tworzącą strony internetowe.
I’m going to set up in business as a webmaster.

Właśnie słyszałem o tym, ale chciałem się upewnić.
That’s what I’ve heard but I wanted to make sure.

Jest coś, co chciałbym z tobą omówić.
There’s something I want to talk over with you.

18.
Wchodzi nowy film.
A new film is being released.

Mówią, że ten film trzeba koniecznie zobaczyć.
This film is said to be a must/a must-see.

Praktycznie każdy jego film był nominowany do Oskara.
Virtually every film he made was nominated for an Oscar.

To niskobudżetowy film, którego fabuła jest oparta na znanej powieści.

This is a low-budget film whose plot is based on a famous novel.

Tak pisały gazety. Mam nadzieję, że nie jest przereklamowany.

So the papers said. I hope it isn’t overrated.

19.
Jaki jest sens robienia tego?
What’s the point in doing that?

Nie odzywaj się i rób, co ci każą.
Keep your mouth shut and do as you are told.

Nie wyobrażam sobie, abym mógł to zrobić.
I can’t imagine doing that.

Tylko spróbuj powiedzieć to jeszcze raz!
I dare you to say it again!

Spadaj! Nie jesteś moim szefem.
Get lost! You’re not my boss.

20.
Załóżmy na chwilę, że mamy wszystko, czego potrzebujemy.
Let’s assume for a moment that we’ve got everything we need.

Przepraszam, że przerywam, ale czy mógłbyś to uściślić?

Sorry to interrupt, but could you be more precise?

Całkowicie zgadzam się z tym, co powiedziałeś.
I agree with every word you’ve just said.

Czy mógłbyś odświeżyć mi pamięć i powiedzieć, jakie były jego oczekiwania?
Can you refresh my memory and tell me what his expectations were?

Musimy się dobrze zastanowić przed podjęciem takiej decyzji.
We must think hard before making a decision like that.

21.
Jaka ona jest? Czy nie budzi podejrzeń?
What’s she like? Doesn’t she arouse suspicion?

Żyje samotnie i ma dwójkę dzieci na utrzymaniu.
She lives alone and has two children to provide for.

Jestem skłonny jej uwierzyć.
I’m inclined to believe her.

To miło z twojej strony, że tak mówisz.
It’s very nice of you to say so.

Cały czas o niej myślę.
She’s always on my mind.

22.
Przepraszam, czy to miejsce jest zajęte?
Excuse me, is this seat taken?

Czy mogę zapalić? Trochę się tym zdenerwowałem.
Do you mind if I smoke? I kind of got nervous about it.

Przykro mi to słyszeć. Mam nadzieję, że to nic poważnego.
I’m very sorry to hear that. I hope it’s nothing serious.

Chce mi się płakać. Takie to już moje szczęście!
I feel like crying. Just my luck!

Nie przesadzaj! Niczego nie brakuje ci do szczęścia.
Don’t exaggerate! You have everything you could wish for.

23.
Weź się w garść! Najwyższy czas, abyś rozpoczął nowe życie.
Pull yourself together! It’s about time you began a new life.

Dobrze ci się mówi, bo jesteś bogaty.
It’s easy for you to say ‘cos you’re rich.

Przede wszystkim musisz zdobyć porządne wykształcenie.
First of all, you must get a good education.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, za trzy lata będziesz miał licencjat.
If everything goes well, in three years you’ll get a bachelor’s degree.

Tobie zawdzięczam wszystko. Mam wobec ciebie dług wdzięczności.
I owe it all to you. I’m indebted to you.

24.
Przestań! Nie miałem z tym nic wspólnego.
Lay off! I had nothing to do with it.

Kto mógł mi zrobić tak podłą rzecz?
Who could’ve done such a mean thing to me?

Wyluzuj się! Ostatnio jakoś dziwnie się zachowujesz.
Chill out! You’ve been kind of weird lately.

Nie udawaj, że nie ma problemu.
Don’t pretend the problem doesn’t exist.

Naprawdę lubię twoje towarzystwo, ale teraz proszę zostaw mnie samego.
I really enjoy your company but now leave me alone, please.

25.
Dobrze się dziś czujesz? Nic nie jadłeś od wczoraj.
Are you feeling okay today? You haven’t eaten anything since yesterday.

No zjedz, to naprawdę pyszne!
Come on, it’s yummy!

Wygląda rzeczywiście smacznie.
It looks really mouth-watering.

Nie jadam słodyczy, ale sernik to inna sprawa.
I don’t have a sweet tooth, but cheesecake is a different story.

A teraz powiedz mi, co cię gryzie?
Now tell me, what’s bothering you?

26.
Ma kochankę i trójkę nieślubnych dzieci.
He has a lover and three kids out of wedlock.

Oni są dorośli i poradzą sobie z tym.
They’re mature enough to handle the situation.

Mam nadzieję, że Marcin się pojawi. Raz już ją wystawił.
I hope Marcin will show up. He stood her up before.

Chcesz, żebym poszedł i poświecił za niego oczami?
Do you want me to go and make excuses for him?

Życie nie zawsze spełnia nasze oczekiwania.
Life doesn’t always match your expectations.

27.
Zadzwoniłbym do ciebie z centrum handlowego, ale nie miałem zasięgu.
I would have called you from the (shopping) mall, but I couldn’t get a signal.

Kiedy oni mogliby zorganizować to spotkanie?
When could they schedule the meeting?

Bardzo się we wszystko angażujesz.
You put so much effort in everything.

Spróbuj się trochę odprężyć. Jesteśmy tutaj, aby ci pomóc.
Try to relax a little! We’re here to help you.

Zawsze biorę wszystko na poważnie. Taki już jestem.
I always take things seriously. That’s the way I am.

28.
Jak mówi powiedzenie, człowiek nigdy nie jest za stary, aby się uczyć.
As the saying goes, you’re never too old to learn.

To oburzające! Opłaty za szkołę mają zostać podniesione.
That’s outrageous! The school fees are to be increased.

Wylali mnie ze studiów. Nie chciało mi się wkuwać po nocach.
They flunked me out of college. I just didn’t feel like staying up late cramming.

Zawsze miałeś tylko jedno na myśli – kobiety.
You have always had only one thing on your mind – women.

Moje prywatne życie to nie twoja sprawa.
My private life is none of your business!

29.
Dostałem propozycję pracy. Pensja 5000 zł miesięcznie i służbowy samochód do mojej dyspozycji.
I’ve been offered a job. The salary is 5000 zl a month and a company car at my disposal.

Czy to nie są jakieś machlojki?
Isn’t it some monkey business?

Ta firma cieszy się dobrą opinią. Słynie z najwyższej klasy produktów.
It’s a company of good repute. It’s famous for their top-of-the-line products.

Doceniam twoją troskę, ale naprawdę nie ma się o co martwić.
I appreciate your concern, but there’s really nothing to worry about.

Dobrze, ale nie mów, że cię nie ostrzegałem!
OK, but don’t say I didn’t warn you!

30.
To taki drobiazg. Nerwus ze mnie.
It’s nothing much. I’m a hothead.

Bardzo mi zależy, żebyś nabrała do mnie zaufania.
I’d really like to win your confidence.

Musisz go lepiej poznać zanim podejmiesz tak poważną decyzję.
You must get to know him better before making such an important decision.

Jeśli chodzi o Marka, nigdy za nim nie przepadałem.
As far as Mark is concerned, I’ve never liked him.

Musisz nauczyć się akceptować świat takim, jaki jest.
You must learn to accept the world as it is.

31.
Od przybytku głowa nie boli, przynajmniej tak mówią.
Plenty is no plague, at least so they say.

Dałem ogłoszenie do gazety.
I’ve placed an ad in a newspaper.

Ile możesz dostać za ten dom?
How much can the house go for?

Byłbym szczęśliwy, gdybym dostał tyle, aby zrekompensować to, co straciłem.
I’d be happy with just enough to make up for what I lost.

Chciałbym ci przypomnieć, abyś dwa razy pomyślał, zanim weźmiesz kolejną pożyczkę.
I’d like to remind you to think twice before you take out another loan.

32.
Wprowadzono mnie w błąd, że nie muszę zgłaszać tego w urzędzie skarbowym.
I was led to believe I didn’t have to report it in the tax office.

Wiem z wiarygodnego źródła, że jedna z konkurencyjnych firm maczała w tym palce.
I heard from a reliable source that one of our competitors was involved.

Muszę przyznać, że niewiele wiem o tej firmie.
I have to admit that I know little about this company.

To ryzykowna sprawa zadawać się z takimi ludźmi.
It’s risky to run around with people like that.

Ciekaw jestem, czy pamiętałeś, aby ubezpieczyć nasze towary.
I wonder if you’ve remembered to insure our goods.

33.
Zdaje się, że mówiłeś, że zamierzasz więcej pracować.
I think you said you were going to work harder.

Atrakcyjność tego rozwiązania leży w jego prostocie.
The appeal of the solution lies in its simplicity.

Czyżbyś zapomniał o swojej obietnicy?
Could you have forgotten your promise?

Chyba nie mówisz poważnie!
You can’t be serious!

Coś mi mówi, że mnie nabierasz.
Something tells me you’re pulling my leg.

34.
Dość dobrze pamiętam, że obiecałeś to zrobić.
I remember quite clearly that you promised to do that.

Teraz sobie przypominam: to nie byłeś ty, tylko twój brat bliźniak.
It’s coming back to me now: it wasn’t you but your twin brother.

Mam jego imię na końcu języka.
His name is on the tip of my tongue.

Przykro mi, ale mam pustkę w głowie.
I’m sorry, I’m drawing a blank.

Nic nie szkodzi, przestań łamać sobie tym głowę.
It doesn’t matter, stop racking your brains.

35.
Przepraszam, że pytam, ale czy myśmy się już kiedyś nie spotkali?
Excuse my asking, but haven’t we met before?

Wydawało mi się, że cię skądś znam.
I thought you looked familiar.

Kopę lat! Co porabiałeś?
Long time no see! What have you been up to?

Dobrze, że cię widzę. Od dawna miałem zamiar do ciebie zadzwonić.
Good to see you! I’ve been meaning to call you for ages.

Przepraszam, ale muszę iść. Prześlę ci informacje o spotkaniu SMSem.
Sorry, I gotta go now. I’ll text you the information about the meeting.

36.
Przepraszam, że znowu przeszkadzam, ale czy mógłbyś pomóc mi przy komputerze?
Sorry to bother you again, but can you help me with my computer?

W tym musi być jakiś błąd. Czy możesz mi pomóc?
There must be some mistake here. Can you give me a hand?

Czy jesteś pewien, że wszystko dobrze zrozumiałeś?
Are you sure you’ve got it all right?

Niestety, zupełnie nie widzisz sedna sprawy.
You completely miss the point, I’m afraid.

Przestań się mnie czepiać.
Stop finding fault with me.

37.
Od kilku dni mam urwanie głowy w pracy.
I’ve been having a hectic time at work for the past couple of days.

Jakież to przykre! Mam nadzieję, że problem sam się rozwiąże.
How upsetting! I hope the problem will find its solution.

Wiem, jakie to uczucie. Sam musiałem zmierzyć się z podobnym problemem w zeszłym roku.
I know how it feels. I had to face a problem like that last year myself.

Pozwól mi spróbować. Na pewno mi się uda.
Let me have a go at it. I’m sure I’ll make it.

Wspaniale! Wiedziałem, że ci się uda. Uczcijmy to!
Great! I knew you’d do it! Let’s celebrate it!

38.
Nie widzę się w tym. Czy nie mogę się z tego jakoś wykręcić?
I can’t see myself doing things like that. Can’t I get out of it?

Nie możesz się tak po prostu wycofać. To sprawa życia i śmierci.
You can’t just back out! It’s a matter of life and death.

Ja w to nie wchodzę! Nie zamierzam ci pomagać.
Count me out! I’m not going to help you.

Wiem, że jesteś aniołem w ludzkiej skórze!
I know you’re an angel in disguise.

Tylko tak mówisz. Nic nie zyskasz pochlebstwami!
You’re just saying that. Flattery will get you nowhere!

39.
Nie uwierzysz! Jurek kupił dom. Problem w tym, że wymaga on napraw.
Guess what! George has bought a house. The problem is that it needs repairing.

Chociaż to jest dziecinnie proste, założę się, że on to spartaczy.
Although this stuff is child’s play, I bet he will bungle it.

Nie przesadzaj, to jest pestka nawet dla niego.
Don’t exaggerate, it’s a cinch even for him.

Jest beznadziejny, kiedy trzeba dokonać napraw w domu.
He’s hopeless when it comes to home repairs.

Nie mam zielonego pojęcia, jak mu o tym powiedzieć.
I haven’t the faintest idea how to tell him about that.

40.
Przestań! Pozabijasz nas jadąc tak szybko.
Cut it out! You’ll kill us driving so fast.

Nie ma powodu, abyśmy się tu zatrzymywali.
There’s no reason why we should pull up here.

O cholera! Chyba złapaliśmy gumę.
What the heck! I think we have a flat tire.

Zjedź na pobocze i wezwij pomoc drogową.
Pull over and call the emergency road service.

Nie mamy dużo czasu, więc zjedzmy gdzieś coś szybkiego.
We don’t have much time so let’s grab a quick bite somewhere.

41.
Jak mam rozwiązać ten problem? To mnie przerasta.
How should I sort this problem out? It’s beyond my capabilities.

Chyba najlepiej zapytać pana Kowalczyka. On być może będzie w stanie ci pomóc.
It’s probably best to ask Mr Kowalczyk. He might be able to help you.

Nie widzę żadnego powodu, abyś miał się wahać. To dobre rozwiązanie na dłuższą metę.
I can’t think of any reason you should hesitate. It’s a good solution in the long run.

Nie widzę potrzeby, aby poruszać ten temat.
I don’t see any need to bring up this topic.

Na twoim miejscu sprawdziłbym, czy ktoś już wcześniej nie miał do czynienia z tym problemem.
If I were in your shoes, I would check if anybody else has faced that problem before.

42.
Jest jakaś szansa, aby dowiedzieć się, co oni kombinują?
Any chance of finding out what they are up to?

Nawet o tym nie myśl! To nie wchodzi w rachubę!
Don’t even think about it! That’s out of the question!

To zależy od ciebie, ale ja odradzałbym ci robienie tego w ten sposób.
It’s up to you but I would advise against doing it this way.

Bądź ostrożny, aby nie wpaść w tarapaty. Uważaj na ukryte koszty.
Be careful that you don’t get into trouble. Keep an eye out for the hidden costs.

O tym właśnie myślałem. Czytasz mi w myślach.
That’s just what I was thinking (about). You read my mind.

43.
Co to ma znaczyć? Twoje zachowanie jest obraźliwe!
What’s that supposed to mean? Your behaviour is offensive!

Mam już tego dość! Wychodzę i nie mam zamiaru wracać.
I’ve just had enough! I’m leaving and not coming back.

Czego ty naprawdę chcesz? Co chwilę zmieniasz zdanie.
What is it that you really want? You change your mind every minute.

Chociaż raz powinieneś pomyśleć o mnie, a nie tylko o sobie.
At least for once you should think of me and not only of yourself.

Zawsze znajdziesz wymówkę, aby nie zrobić tego, o co się proszę.
You’re always finding some excuse not to do what I ask you.

44.
Nie jestem dzisiaj w nastroju do nauki. Jestem wykończony.
I’m not in the mood for studying today. I’m wiped out.

Mogę pożyczyć ci książki pod warunkiem, że zwrócisz mi je do poniedziałku.
I can lend you books as long as you give it back to me by Monday.

Chociaż bardzo bym chciał, nie mogę ci dać mojego zeszytu.
As much as I’d like to, I can’t give you my notebook.

Nie żebym nie chciał, ale muszę wkuwać do egzaminu.
It’s not that I don’t want to, but I have to cram for the exam.

Czy dasz mi znać, gdy tylko skończysz?
Will you let me know as soon as you finish?

45.
Niewykluczone, że oni teraz nad tym pracują.
There’s a good chance they’re working on it now.

Wygląda na to, że mają ważniejsze sprawy na głowie.
It looks like they have other fish to fry.

Bardzo się waham, czy poprosić ich o to czy nie.
I’m torn between asking them for it or not.

Bez namysłu mogę powiedzieć, że to zadanie nie powinno być zbyt trudne.
This is right off the top of my head, but the task shouldn’t be too difficult.

A może by tak zwrócić się do Marka o pomoc?
What if we turn to Mark for help?

46.
Dałbym wszystko, aby ustalić miejsce jego pobytu.
I’d give anything to determine his whereabouts.

Przy odrobinie szczęścia możemy dowiedzieć się, gdzie go przetrzymują.
With any luck, we might find out where he’s being held.

To musi być jakaś pułapka. Niemożliwe, żeby on zrobił tę mapę.
It must be a frame-up. He couldn’t have made this map.

Kto by pomyślał, że wpakuje się w tarapaty.
Who’d have thought he’d land himself in trouble.

Bądźmy dobrej myśli, ale przygotujmy się na najgorsze.
Let’s hope for the best but prepare for the worst.

47.
Nie martw się, wszystko się ułoży, zobaczysz.
Don’t worry, things will work out, you’ll see.

To beznadziejna sprawa. Nie mam szans.
It’s hopeless. The odds are against me.

Przesadzasz.
You’re making a big deal out of it.

No już dobrze. Przecież to nie koniec świata, prawda?
There, there. It’s not the end of the world, is it?

Jeśli to cię pocieszy, mogę powiedzieć, że borykam się z tym samym problemem.
If it’s any comfort to you, I can say I’m facing the same problem.

48.
Według mnie, po prostu potrzebujemy odpowiednich narzędzi, aby ukończyć to zadanie.
The way I see it, we just need the proper tools to accomplish the task.

Z mojego punktu widzenia informacje, które dostaliśmy, są bezużyteczne.
From where I stand, the information we got is useless.

Chciałbym wrócić do tego, co powiedziałeś wcześniej.
I’d like to go back to something you said earlier.

Czy ktoś chciałby coś dodać? Zatem Mario oddaję ci głos.
Would anyone like to add something? So Mary, the floor is yours.

O tym właśnie myślałem. Zgadzam się z tobą w stu procentach.
That’s just what I was thinking. I couldn’t agree more.

49.
Chyba nie mówisz poważnie! On nie skrzywdziłby muchy.
You can’t mean that! He wouldn’t hurt a fly.

Moim zdaniem on nie zrobił tego celowo.
To my mind, he didn’t do it on purpose.

Nie mogę się oprzeć myśli, że jest na odwrót.
I can’t help thinking it’s the other way (a)round.

Nie uważasz, że jest to raczej związane z jego wychowaniem?
Don’t you think it has more to do with his upbringing?

Nie sądzę, że o to chodzi.
I don’t think this is the case.

50.
Z sobie znanych powodów nawet się z nami nie przywitał.
For reasons best known to himself he didn’t even say hello to us.

Popada z jednej skrajności w drugą.
He goes from one extreme to the other.

Tym bardziej trzeba trzymać się od niego z daleka.
All the more reason for staying away from him.

Ty zawsze robisz z igły widły.
You are always making a mountain out of a molehill.

Koniec końców uważam, że nie powinniśmy brać tego na poważnie.
When all is said and done, I think we shouldn’t take it seriously.

English version of this phrasebook you can find here: http://www.isel.edu.pl/

Advertisements

1 Comment

Filed under INTERMEDIATE

One response to “Learn Polish – Interesting Stuff 09 (Phrase Book)

  1. Pingback: How I started learning English p. 2 | Learn Real Polish

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s