Pytania i odpowiedzi – Kasia na meczu

Dowlnoad mp3 file

Cześć! Witam na lekcji pytań i odpowiedzi do historyjki „Kasia na meczu”.
Przeczytam teraz historyjkę, która dzieje się w czasie przeszłym. Przypuśćmy rok temu.

Kasia i Maciek lubią sport. Najbardziej interesują się piłka nożną.
Maciek zaprosił Kasię do Warszawy na mecz w czasie Mistrzostw Europy.
Wcześniej kupił bilety przez internet. Udało mu się dostać bardzo dobre miejsca na Stadionie Narodowym. Kasia była zachwycona.
Kasia przyjechała do Warszawy trzy dni przed meczem.
Postanowiła zrobić niespodziankę Maćkowi i kupiła bilety do teatru.
„Kupiłam bilety do teatru na dziś wieczór” – powiedziała Kasia.
„To doskonały pomysł” – powiedział Maciek.
Następnego dnia Maciek zaprosił Kasię do restauracji.
Kasia i Maciek świetnie się bawili.
Trzeciego dnia poszli na mecz Polska-Anglia. „Polska gola!” krzyczeli razem z polskimi kibicami. Tego dnia Polska wygrała z Anglią 1:0, to był wspaniały wieczór.

To była nasza historia. Opowiem ją jeszcze raz, tym razem po każdym zdaniu będę zadawał pytania. Proszę, odpowiadaj na pytania na głos. Jeśli potrzebujesz więcej czasu na odpowiedź, zatrzymaj nagranie. Jeśli masz ochotę możesz tylko słychać i nie odpowiadać na pytania, tak też jest OK.

Kasia i Maciek lubią sport.
Czy Kasia i Maciek lubią sport?
> Tak, oni lubią sport.
Co lubią Kasia i Maciek?
> Sport, oni lubią sport.
Czy Kasia i Maciek lubią ciastka?
> Nie oni nie lubią ciastek?
Czy Ewa i Wojtek lubią sport?
> Nie, to nie Ewa i Wojtek, to Kasia i Maciek lubią sport.
Czy Kasia i Maciek nie lubią sportu?
> Nie, oni lubią sport.
Czy Kasia i Maciek lubią chodzić do kina?
> Nie, oni nie lubią chodzić do kina, oni lubią sport.

Najbardziej interesują się piłką nożną.
Czy oni najbardziej interesują się piłką nożną?
> Tak, oni najbardziej interesują się piłką nożną.
Kto najbardziej interesuje się piłką nożną?
> Kasia i Maciek, oni najbardziej interesują się piłką nożną.
Czym najbardziej interesują się Kasia i Maciek?
> Piłką nożną, oni najbardziej interesują się piłką nożną.
Czy oni najbardziej interesują się siatkówką?
> Nie, oni nie interesują się najbardziej siatkówką,
oni najbardziej interesują się piłką nożną.
Jakim sportem najbardziej interesują się Kasia i Maciek?
> Piłką nożną, oni najbardziej interesują się piłką nożną.
Czy oni najmniej interesują się piłką nożną?
> Nie, nie najmniej, oni najbardziej interesują się piłką nożną.
Czym oni najbardziej się interesują?
> Piłką nożną, oni najbardziej interesują się piłką nożną.

Maciek zaprosił Kasię do Warszawy na mecz w czasie Mistrzostw Europy.
Czy Maciek zaprosił Kasię do Warszawy na mecz w czasie Mistrzostw Europy?
> Tak, Maciek zaprosił Kasię do Warszawy na mecz w czasie Mistrzostw Europy.
Kto zaprosił Kasię do Warszawy na mecz w czasie Mistrzostw Europy?
> Maciek, on zaprosił Kasię do Warszawy na mecz w czasie Mistrzostw Europy.
Kogo zaprosił Maciek do Warszawy na mecz w czasie Mistrzostw Europy?
> Kasię, on zaprosił Kasię.
Na co Maciek zaprosił Kasię?
> Na mecz, on zaprosił Kasię do Warszawy na mecz.
Kiedy Maciek zaprosił Kasię do Warszawy?
> W czasie Mistrzostw Europy, on zaprosił Kasię do Warszawy w czasie Mistrzostw Europy.
Czy Maciek zaprosił Kasię do Krakowa?
> Nie, on nie zaprosił Kasi do Krakowa?
Czy Maciek zaprosił Kasię do Warszawy?
> Tak, on zaprosił Kasię do Warszawy.
Czy on zaprosił Kasię na mecz?
> Tak, Maciek zaprosił Kasię na mecz.
Czy Maciek zaprosił Kasię na mecz do Gdańska?
> Nie, on nie zaprosił jej na mecz do Gdańska, on zaprosił ją do Warszawy.
Czy Kasia zaprosiła Maćka na mecz?
> Nie, Kasia nie zaprosiła Maćka na mecz?
Czy Maciek zaprosił Kasię na mecz?
> Tak, on zaprosił Kasię na mecz.

Wcześniej kupił bilety przez internet.
Czy Maciek kupił bilety przez internet?
> Tak, Maciek kupił bilety przez internet.
Czy Maciek kupił książkę przez internet?
> Nie, on kupił bilety przez internet.
Gdzie kupił Maciek bilety?
> Przez internet, on kupił bilety przez internet.
Czy Kasia kupiła bilety?
> Nie, Kasia nie kupiła biletów.
Kto kupił bilety?
> Maciek, Maciek kupił bilety.

Na co Maciek kupił bilety.
> Na mecz, on kupił bilety na mecz.
Czy Maciek sprzedał bilety przez internet?
> Nie on nie sprzedał biletów, on kupił bilety przez internet.
Czy Maciek kupił bilety do kina?
> Nie on nie kupił biletów do kina.
Kiedy Maciek kupił bilety?
> Wcześniej, on kupił bilety wcześniej, czyli kupił bilety zanim przyjechała Kasia.
Czy Maciek kupił bilety, gdy przyjechała Kasia?
> Nie, on nie kupił biletów gdy przyjechała Kasia, on kupił bilety wcześniej.
Co zrobił Maciek?
> On kupił bilety przez internet.

Udało mu się dostać bardzo dobre miejsca na Stadionie Narodowym.
Czy udało mu się dostać bardzo dobre miejsca na Stadionie Narodowym?
> Tak, udało mu się dostać bardzo dobre miejsca na Stadionie Narodowym.
Jakie miejsca udało mu się dostać?
> Bardzo dobre, udało mu się dostać bardzo dobre miejsca.
Co udało mu się dostać?
> Miejsca, udało mu się dostać miejsca.
Jakie miejsca udało mu się dostać?
> Bardzo dobre, udało mu się dostać bardzo dobre miejsca.
Czy Maćkowi udało się dostać słabe miejsca?
> Nie, nie słabe, jemu udało się dostać bardzo dobre miejsca.
Na jakim stadionie Maciek dostał miejsca?
> Na Stadionie Narodowym, on dostał miejsca na Stadionie Narodowym.
Czy Maciek dostał bardzo dobre miejsca w teatrze?
> Nie, on nie dostał bardzo dobrych miejsc w teatrze.
Czy Maćkowi nie udało się dostać dobrych miejsc?
> Nie, jemu udało się dostać dobre miejsca.

Kasia była zachwycona.
Czy Kasia była zachwycona?
> Tak, Kasia była zachwycona.
Czy Monika była zachwycona.
> Nie, Monika nie była zachwycona.
Czy Kasia była zmartwiona?
> Nie, Kasia nie była zmartwiona, ona była zachwycona.
Czy Kasia cieszyła się?
> Tak, Kasia była zachwycona, czyli bardzo cieszyła się.
Kto był zachwycony?
> Kasia, Kasia była zachwycona.
Czym była zachwycona Kasia?
> Ona była zachwycona, bo Maciek dostał dobre miejsca.
Czy Kasia była zachwycona, że Maciek dostał nowy samochód?
> Nie, ona nie była zachwycona tym, że Maciek dostał nowy samochód.
Czy Kasia była zachwycona tym, że Maciek dostał dobre miejsca?
> Tak Kasia była zachwycona, bo Maciek dostał dobre miejsca.

Kasia przyjechała do Warszawy trzy dni przed meczem.
Czy Kasia przyjechała trzy dni przed meczem?
> Tak, Kasia przyjechała do Warszawy trzy dni przed meczem.
Kiedy Kasia przyjechała do Warszawy?
> Trzy dni przed meczem Kasia przyjechała do Warszawy, trzy dni przed meczem.
Czy Kasia przyjechała do Łodzi?
> Nie, Kasia nie przyjechała do Łodzi, ona przyjechała do Warszawy.
Czy Kasia przyjechała do Warszawy trzy tygodnie przed meczem?
> Nie, Kasia nie przyjechała trzy tygodnie przed meczem.
Ile dni przed meczem Kasia przyjechała do Warszawy?
> Trzy dni, Kasia przyjechała do Warszawy trzy dni przed meczem.
Czy Maciek przyjechał do Warszawy?
> Nie, Maciek nie przyjechał do Warszawy.
Kto przyjechał do Warszawy?
> Kasia, Kasia przyjechała do Warszawy.
Co zrobiła Kasia trzy dni przed meczem?
> Przyjechała do Warszawy, ona przyjechała do Warszawy trzy dni przed meczem.
Czy Kasia przyjechała trzy dni przed meczem?
> Tak, Kasia przyjechała do Warszawy trzy dni przed meczem.

Postanowiła zrobić niespodziankę Maćkowi i kupiła bilety do teatru.
Czy Kasia postanowiła zrobić niespodziankę Maćkowi i kupiła bilety do teatru?
> Tak, Kasia postanowiła zrobić niespodziankę Maćkowi i kupiła bilety do teatru.
Co postanowiła zrobić Kasia?
> Niespodziankę, ona postanowiła zrobić niespodziankę.
Komu postanowiła Kasia zrobić niespodziankę?
> Maćkowi, ona postanowiła zrobić niespodziankę Maćkowi.
Jak to była niespodzianka?
> Bilety do teatru, ona kupiła bilety do teatru?
Czy Kasia postanowiła kupić bilety do kina?
> Nie, ona nie postanowiła kupić biletów do kina.
Dokąd postanowiła kupić bilety Kasia?
> Do teatru, ona postanowiła kupić bilety do teatru.
Kto komu postanowił zrobić niespodziankę?
> Kasia Maćkowi, Kasia postanowiła zrobić niespodziankę Maćkowi.
Czy Kasia postanowiła zrobić niespodziankę Wojtkowi?
> Nie, Kasia nie postanowiła zrobić niespodzianki Wojtkowi.
Co zrobiła Kasia?
> Kasia postanowiła zrobić niespodziankę Maćkowi i kupiła bilety do teatru.

„Kupiłam bilety do teatru na dziś wieczór” – powiedziała Kasia.
Czy Kasia powiedziała: „Kupiłam bilety do teatru na dziś wieczór”?
> Tak, ona powiedziała: „Kupiłam bilety do teatru na dziś wieczór”.
Kto powiedział: „Kupiłam bilety do teatru na dziś wieczór”?
> Kasia, Kasia powiedziała „Kupiłam bilety do teatru na dziś wieczór”.
Co powiedziała Kasia?
> Kasia powiedziała: „Kupiłam bilety do teatru na dziś wieczór”.
Czy Kasia kupiła bilety do teatru na jutro?
> Nie, ona nie kupiła biletów na jutro.
Na kiedy Kasia kupiła bilety do teatru?
> Na dziś wieczór, ona kupiła bilety do teatru na dziś wieczór.
Kto kupił bilety do teatru?
> Kasia, Kasia kupiła bilety do teatru.
Czy Maciek kupił bilety do teatru?
> Nie, Maciek nie kupił biletów do teatru.
Czy Kasia kupiła bilety na dziś wieczór?
> Tak, Kasia kupiła bilety na dziś wieczór.
Co zrobiła Kasia?
> Ona kupiła bilety do teatru na dziś wieczór.
Co powiedziała Kasia?
> Kasia powiedziała: „Kupiłam bilety do teatru na dziś wieczór”.

„To doskonały pomysł” – powiedział Maciek.
Czy Maciek powiedział: „To doskonały pomysł”?
> Tak, on powiedział: „To doskonały pomysł”.
Kto powiedział: „To doskonały pomysł”?
> Maciek, Maciek powiedział „To doskonały pomysł”.
Wojtek czy Maciek powiedział: „To doskonały pomysł”?
> Maciek, Maciek powiedział: „To doskonały pomysł”.
Czy Maciek powiedział, że to zły pomysł?
> Nie, on nie powiedział, że to zły pomysł.
Czy Maciek powiedział, że to świetny pomysł?
> Tak, Maciek powiedział, że to doskonały pomysł. Świetny i doskonały, bardzo dobry
wszystkie te słowa znaczą to samo.
Czy Maciek ucieszył się z niespodzianki Kasi?
> Tak, Maciek ucieszył się. Powiedział, że to doskonały pomysł.
Co zrobił Maciek?
> Maciek powiedział: „To doskonały pomysł”.

Następnego dnia Maciek zaprosił Kasię do restauracji.
Czy następnego dnia Maciek zaprosił Kasię do restauracji?
> Tak, następnego dnia Maciek zaprosił Kasią do restauracji.
Gdzie Maciek zaprosił Kasię?
> Do restauracji, on zaprosił ją do restauracji.
Czy Maciek zaprosił Ewę do restauracji?
> Nie on nie zaprosił Ewy?
Kogo zaprosił Maciek do restauracji?
> Kasię, on zaprosił Kasię do restauracji.
Czy Maciek zaprosił Kasię do teatru?
> Nie, Maciek nie zaprosił Kasi do teatru.
Dokąd Maciek zaprosił Kasię?
> Do restauracji, Maciek zaprosił ją do restauracji.
Czy Maciek zaprosił Kasię do restauracji poprzedniego dnia?
> Nie, on nie zaprosił jej poprzedniego dnia.
Kiedy Maciek zaprosił Kasię do restauracji?
> Następnego dnia, on zaprosił ją do restauracji następnego dnia.
Co zrobił Maciek?
> On zaprosił Kasię do restauracji.

Kasia i Maciek świetnie się bawili.
Czy Kasia i Maciek świetnie się bawili?
> Tak, oni świetnie się bawili.
Kto świetnie się bawił?
> Kasia i Maciek świetnie się bawili.
Czy oni źle się bawili?
> Nie, oni nie bawili się źle, oni świetnie się bawili.
Czy oni bawili się doskonale?
> Tak, oni bawili się doskonale. Świetnie i doskonale w tym przypadku znaczy to samo.
Czy Ewa i Wojtek świetnie się bawili?
> Nie, to nie Ewa i Wojtek świetnie się bawili
Kto się świetnie bawił?
> Kasia i Maciek, oni świetnie się bawili.
Co robili Kasia i Maciek?
> Świetnie się bawili, oni świetnie się bawili.
Jak bawili się Kasia i Maciek?
> Świetnie, oni świetnie się bawili.

Trzeciego dnia poszli na mecz Polska-Anglia.
Czy trzeciego dnia poszli na mecz Polska-Anglia?
> Tak, trzeciego dnia poszli na mecz Polska-Anglia.
Czy Ewa i Tomek poszli na mecz Polska-Anglia?
> Nie, Ewa i Tomek nie poszli na mecz Polska-Anglia.
Kto poszedł na mecz Polska-Anglia?
> Kasia i Maciek, Kasia i Maciek poszli na mecz Polska-Anglia.
Czy oni poszli na mecz drugiego dnia?
> Nie, oni nie poszli drugiego dnia.
Kiedy oni poszli na mecz?
> Trzeciego dnia, oni poszli na mecz trzeciego dnia.
Na jaki mecz poszli Kasia i Maciek?
> Polska-Anglia, oni poszli na mecz Polska-Anglia.
Czy oni pojechali na mecz?
> Nie, oni nie pojechali na mecz, oni poszli na mecz.
Co zrobili trzeciego dnia Kasia i Maciek?
> Oni poszli na mecz, trzeciego dnia poszli na mecz.
Czy oni poszli do teatru trzeciego dnia?
> Nie, oni nie poszli do teatru, oni poszli na mecz.
Kto poszedł na mecz Polska-Anglia?
> Kasia i Maciek, Kasia i Maciek poszli na mecz Polska-Anglia.

„Polska gola!” krzyczeli razem z polskimi kibicami.
Czy oni krzyczeli „Polska gola!”
> Tak, oni krzyczeli „Polska gola!”
Czy on chcieli, żeby Polska wygrała mecz?
> Tak, oni chcieli, żeby Polska wygrała mecz.
Co krzyczeli Kasia i Maciek?
> „Polska gola!”, oni krzyczeli „Polska gola!”
Razem z kim oni krzyczeli?
> Z polskimi kibicami, oni krzyczeli z polskimi kibicami?
Czy oni krzyczeli razem z angielskimi kibicami?
> Nie, oni nie krzyczeli razem z angielskimi kibicami?
Co robili Kasia i Maciek?
> Krzyczeli, oni krzyczeli „Polska gola!”
Czy oni sami krzyczeli „Polska gola!”?
> Nie oni nie krzyczeli sami, oni krzyczeli razem z polskimi kibicami.
Czy oni siedzieli cicho?
> Nie, oni nie siedzieli cicho, oni krzyczeli.
Co krzyczeli Kasia i Tomek?
> „Polska gola!”, oni krzyczeli „Polska gola!”

Tego dnia Polska wygrała z Anglią 1:0, to był wspaniały wieczór.
Czy tego dnia Polska wygrała z Anglią?
> Tak, tego dnia Polska wygrała z Anglią.
Ile wygrała Polska z Anglią?
> 1:0, Polska wygrała z Anglią 1:0.
Czy Polska przegrała z Anglią?
> Nie, Polska nie przegrała z Anglią, Polska wygrała z Anglią.
Kto wygrał mecz, Polska czy Anglia?
> Polska, Polska wygrała mecz.
Czy Anglia przegrała mecz?
> Tak Anglia przegrała mecz.
Z kim Polska wygrała mecz?
> Z Anglią, Polska wygrała mecz z Anaglią.
Czy Polska wygrała 3:0?
> Nie, nie 3:0, Polska wygrała 1:0.
Czy to był zły wieczór?
> Nie, to nie był zły wieczór.
Jaki to był wieczór?
> Wspaniały, to był wspaniały wieczór.
Czy to był wspaniały ranek?
> Nie to nie był ranek, to był wieczór.

Dotarliśmy do końca opowiadania, czyli to już wszystko na tej lekcji. Słuchaj tej lekcji i odpowiadaj na pytania codziennie, przynajmniej przez tydzień. Pamiętaj, aby mówić płynnie po polsku musisz powtarzać wszystko wiele razy. Nie śpiesz się!
To tyle na teraz, do usłyszenia następnym razem.

Music by Kevin MacLeod

Advertisements

Leave a comment

Filed under ELEMENTARY, INTERMEDIATE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s