Learn Polish – Interesting Stuff 41

Historia Polski w wielkim skrócie 4/5

Cześć, witajcie na kolejnej lekcji historii Polski.
Dziś opowiem o jednym z najtrudniejszych z okresów w historii Polski.
Opowiem o czasach rozbiorów. Polska została wymazana z map, ale Polacy przetrwali ten trudny czas.
Zakończę opowiadanie w momencie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Czasy rozbiorów
Po upadku Polski w 1795 roku, państwo polskie został podzielone między Austrię, Prusy i Rosję.
Rozbiory spowodowały liczną emigrację Polaków za granicę.
Polacy wyjeżdżali głównie do Włoch i Francji.
We Włoszech powstało wojsko polskie zwane legionami.
Dowódcą legionów był Jan Henryk Dąbrowski.
Pieśń legionów, nazywana Mazurkiem Dąbrowskiego, stała się w 1926 roku hymnem państwa polskiego.
W 1807 roku wojska dowodzone przez Napoleona pokonały Rosję, Prusy i Austrię.
Część ziem polskich zostało wyzwolone.
Na tych ziemiach powstało Księstwo Warszawskie.
Jednak po nieudanej inwazji Napoleona na Rosję, Księstwo Warszawskie zostało oddane pod władanie Rosji.
W 1830 roku wybuchło powstanie – zwane listopadowym, które potem przekształciło się w wojnę polsko-rosyjską.
Wojna ta zakończyła się zwycięstwem Rosji.
Po przegranej z Rosją tysiące Polaków emigrowało na zachód Europy.
Wśród nich znaleźli się poeci Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Norwid i kompozytor Fryderyk Chopin.
W 1846 roku wybuchło kolejne powstanie – nazywane styczniowym.
Tym razem również nie udało się Polakom odzyskać niepodległości.
Dopiero wybuch I wojny światowej w 1914 roku znów rozbudził nadzieje Polaków na niepodległość.
W 1918 roku zakończyła się wojna.
Upadek trzech mocarstwa zaborczych Austro-Węgier, Niemiec i Rosji umożliwił powstanie państwa polskiego.

Okres międzywojenny 1918-1939
Nowe państwo polskie przyjęło nazwę II Rzeczpospolita.
W tym samym czasie władzę w Rosji przejęli bolszewicy.
Przewodniczył im Włodzimierz Lenin.
Rosja Radziecka dążyła do powiększenia terytorium.
W 1919 roku wybuchła wojna polsko-bolszewicka, która trwała do 1920 roku.
W 1921 roku podpisany został traktat pokojowy między Polską a Rosją Radziecką.
W 1926 roku władzę w Polsce przejął Józef Piłsudski.
Okres ten to czas rozwoju Polski.
Jednak już po 20 latach wybuchła następna wojna światowa.

Tak zakończę dzisiejsze opowiadanie. Zaczęliśmy dziś od rozbiorów Polski,
a zakończyliśmy na odzyskaniu niepodległości i na czasach przed II wojną światową.
Następnym razem zacznę opowiadać o czasach od wybuchu II wojny światowej, a zakończę na współczesności.
Do usłyszenia, pa, pa!

Advertisements

2 Comments

Filed under INTERMEDIATE

2 responses to “Learn Polish – Interesting Stuff 41

  1. Tak to prawda, w tym czasie zniszczono wiele cerkwii. Akcja podjęta była nie tyle przez władze centralne, co miejscowe, na poziomie województwa i administracji samorządowej. Od tej akcji wyraźnie dystansował się Kościół rzymskokatolicki.

    http://www.archiwum.kurierlubelski.pl/module-dzial-viewpub-tid-9-pid-54424.html

    Dziękuję i pozdrawiam!

  2. Anonymous

    czy to prawda, ze rzad polski zburzony wielu ortodoksyjnych Kosciolow chrzescijanskich w okresie letnim 1938 roku ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s