Learn Polish – Interesting Stuff 42

Historia Polski w wielkim skrócie 5/5

Witajcie, cześć. Dziś pora na ostatnie spotkanie z historią Polski.
Mam nadzieje, że lubicie słuchać o historii Polski.
Poprzednio opowiadałem o okresie międzywojennym.
Polacy nie cieszyli się długo wolnością i spokojem.
Po 20 latach wybuchła II wojna światowa. Dziś rozpocznę od II wojny światowej, a zakończę na czasach współczesnych.

II Wojna światowa 1939-1945
W 1939 roku Niemy i ZSRR podpisały pakt, który przewidywał podział Europy wschodniej w tym Polski.
1 września Niemcy zaatakowały Polskę od zachodu.
17 września sowieci zaatakowali Polskę od wschodu.
Polska broniła się prze 35 dni.
Brak pomocy Francji i Wielkiej Brytanii spowodował przegraną Polski.
Niemcy i Sowieci podzielili Polskę między siebie.
Polski rząd emigrował do Paryża, a następnie do Londynu.
W Polsce powstało Polskie Państwo Podziemne.
W 1941 roku Niemcy napadły na Związek Radziecki.
Polacy walczyli na froncie zachodnim oraz pod dowództwem radzieckim na froncie wschodnim.
W 1944 roku armia sowiecka i wojska polskie rozpoczęły wyzwalanie Polski od wschodu.
W Warszawie wybuchło Powstanie Warszawskie.
Wojska radzieckie stojące za Wisłą nie pomogły warszawiakom.
Niemcy na rozkaz Hitlera zniszczyły Warszawę.
W 1945 roku zakończyła się II wojna światowa.
W czasie wojny zginęło 3 miliony Polaków i 2 miliony polskich Żydów.
325,000 Polaków zostało wysłanych na Syberię przez reżim sowiecki.
Kraj stracił 38% majątku narodowego, dla porównania Wielka Brytania straciła 0,8%, a Francja 1,5%.

Okres komunizmu 1944-1989
Po wojnie zachodnie mocarstwa uznały nowy polski rząd, który powstał w Moskwie.
Sfałszowane referendum, i wybory w 1947 roku doprowadziły do stalinizacji Polski.
Powstała Polska Rzeczpospolita Ludowa.
Wprowadzono komunistyczne zasady gospodarcze i polityczne.
Polacy buntowali się w 1968 roku i 1970 roku, oba te bunty zostały krwawo stłumione przez władze komunistyczne.
W 1979 roku na papieża został wybrany Karol Wojtyłła.
W Polsce pogłębiał się kryzys gospodarczy.
Zła sytuacja doprowadziła do strajków w 1980 roku.
Powstał związek zawodowy “Solidarność”, którego przewodniczącym był Lech Wałęsa.
W 1981 roku władze komunistyczne wprowadziły stan wojenny.
Wielu działaczy Solidarności zostało aresztowanych.
Solidarność działała w podziemiu.
Stan wojenny odwołano w 1983 roku.
W 1988 roku wybuchły kolejne strajki.
W 1989 roku przeprowadzono częściowo demokratyczne wybory, w których wygrała Solidarność.

III Rzeczpospolita
W 1989 roku zerwano z ustrojem socjalistycznym, powstała III Rzeczpospolita.
Oficjalna nazwa Polski od tej pory to Rzeczpospolita Polska.
W 1990 roku Lech Wałęsa został prezydentem Polski.
W 1999 roku Polska została przyjęta do paktu NATO.
Polska gospodarka przeszła transformację z socjalistycznej w kapitalistyczną.
W 2004 roku Polska dołączyła do Unii Europejskiej.
W 2010 roku w katastrofie lotniczej zginął Polski prezydent Lech Kaczyński.
Nowym prezydentem Polski został wybrany Bronisław Komorowski.

I tak dotarliśmy do czasów obecnych, wysłuchaliście całej historii Polski od starożytności do dziś.
Oczywiście, jest to tylko krótkie opowiadanie. Chciałem zainteresować Was historią Polski, oraz
dać Wam możliwość posłuchać o historii Polski po polsku.
Czekam na Wasze pytania, komentarze i przemyślenia. Pozdrawiam Was serdecznie, do następnego razu, pa, pa!

Advertisements

2 Comments

Filed under INTERMEDIATE

2 responses to “Learn Polish – Interesting Stuff 42

  1. He, he, do sukcesu jeszcze bardzo nam daleko…
    Dziękuję Meltem!

  2. meltem

    Po krwawo historia dzięki temu teraz jest sukces.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s