Tag Archives: polish dialogues

Lekcja 13 Pociąg


Lekcja 13 Pociąg
Lesson 13 A train

– O której jest twój pociąg?
– O ósmej trzydzieści.
– Więc się pośpiesz! Już ósma piętnaście.
– OK, spokojnie.
– Ale Aniu, spóźnisz się.
– Nie krzycz. Słyszę.
– Gdzie są moje buty?
– Tutaj, w walizce.
– Jestem gotowy.
– W końcu!
– Która jest teraz?
– Dwadzieścia po ósmej.
– Cześć, pa!

– What time is your train.
– At eight thirty.
– Well, hurry up! It’s eight fifteen already.
– OK, keep calm.
– But Anna, you’re late.
– Don’t shout. I can hear you.
– Where are my shoes?
– Here, in suitcase.
– I’m ready.
– At last!
– What time is it now?
– It’s twenty past eight.
– Bye-bye.

Dowlnoad mp3 file

Leave a comment

Filed under BEGINNER

Lekcja 12 Następny autobus do Gdańska


Lekcja 12 Następny autobus do Gdańska
Lesson 12 Next bus to Gdansk

– Przepraszam pana, kiedy będzie następny autobus do Gdańska?
– Następny jest za dwadzieścia minut.
– Kiedy jest kolejny?
– O ósmej. To jest ostatni dziś wieczorem.
– Ten o ósmej, o której przyjeżdża do Gdańska?
– O północy, według rozkładu jazdy.
– Dziękuję.

– Excuse me sir, when is the next bus to Gdansk?
– The next bus is in twenty minutes.
– When is the next one after that?
– At eight o’clock. It’s the last one tonight.
– When does the eight o’clock bus arrive in Gdansk?
– At midnight, like it says on the schedule.
– Thank you.

Dowlnoad mp3 file

Leave a comment

Filed under BEGINNER

Lekcja 11 Gdzie chodzisz do szkoły?


Lekcja 11 Gdzie chodzisz do szkoły?
Lesson 11 Where do you go to school?

– Gdzie chodzisz do szkoły?
– Chodzę na Uniwersytet Warszawski, a ty?
– Ja chodzę na Uniwersytet Krakowski, ale mój przyjaciel chodzi na Uniwersytet Warszawski.
– Naprawdę, jak się nazywa?
– Wojtek Nowak. Znasz go?
– To niesamowite, on jest współlokatorem mojego brata!

– Where do you go to school?
– I go to Warsaw University. And you?
– I go to Krakow Univercity, but my friend goes to Warsaw University.
– Really, what’s his name?
– Wojtek Nowak. Do you know him?
– That’s incredible, he’s my brother’s roommate!

Dowlnoad mp3 file

Leave a comment

Filed under BEGINNER

Lekcja 10 Tenis


Lekcja 10 Tenis
Lesson 10 Tennis

– Gramy w tenisa rano, a nasi sąsiedzi grają wieczorami.
– Oni mają kort tenisowy w ogrodzie.
– Czy chcesz zagrać?
– Tak ale nie mam dużo czasu.
– Tu jest rakieta dla ciebie. W ogrodzie jest kilka piłeczek.
– Starczy na dziś. Jestem już zmęczona.
– Znam kogoś kto gra tak dobrze jak ty.

– We play tennis in the morning, and our neighbours play in the evening.
– They have a tennis court in the garden.
– Do you want to play?
– Yes, but I haven’t got much time.
– Here’s a racquet for you. There are some balls in the garden.
– That’s enough for today. I’m tired already.
– I know someone who plays as well as you.

Dowlnoad mp3 file

Leave a comment

Filed under BEGINNER

Lekcja 9 Deser


Lekcja 9 Deser
Lekcja 9 Dessert

– Na deser mamy domową szarlotkę.
– Cudownie! Uwielbiam szarlotkę.
– Czy chciałabyś jeszcze?
– Ach dziękuję, naprawdę niepowinnam…
– O jejku! Żyje się tylko raz.
– Cóż, niepowinnam, ale OK. Jutro zaczynam dietę.

– For dessert we have homemade apple pie.
– Wonderful! I really like apple pie.
– Can I offer you seconds?
– Oh, thank you, but I really shouldn’t.
– Oh come on! You only live once.
– Well, I shouldn’t, but OK. Tommorow I start my diet.

Dowlnoad mp3 file

Leave a comment

Filed under BEGINNER

Lekcja 8 W czym mogę pomóc?


Lekcja 8 W czym mogę pomóc?
Lekcja 8 Can I help you?

– W czym mogę pomóc?
– Czy ma Pani herbatę?
– Oczywiście. Życzy Pan sobie?
– Poproszę 20 dkg i paczkę ciasteczek.
– Czy chciałby Pan cukier?
– Nie dziękuję, mam jeszcze trochę w domu.
– To będzie 17 zł.
– O rany mam tylko 15.
– Może Pan zapłacić resztę następnym razem.
– Dziękuję bardzo. Do widzenia.
– Do widzenia Panu.

– Can I help you?
– Have you got any tea?
– Of course. Do you want some?
– Yes please. Give me 20 dkg and packet of biscuits.
– Do you want some sugar?
– No, thanks. I have some at home.
– That’s 17 zl.
– Oh dear, I’ve only 15 zl.
– You can pay the rest next time.
– Thanks very much. Goodbye.
– Goodbye, Sir.

Dowlnoad mp3 file

Leave a comment

Filed under BEGINNER

Lekcja 7 Pośpiesz się!


Lekcja 7 Pośpiesz się!
Lesson 7 Hurry up!

– Pośpiesz się, jesteśmy spóźnieni!
– Nie denerwuj się tato, mamy czas.
– Ale autobus odjeżdża o 9.00.
– Jest dopiero szósta. Mamy mnóstwo czasu.
– Przecież zawsze są korki rano.
– Tato, nie martw się, przecież dzisiaj niedziela. Dziś nie ma korków.

– Hurry up, we are late!
– Don’t worry, dad. We have time.
– But the bus leaves at 9 AM.
– It’s only 6 now. We have planty of time.
– But there is always traffic jam in the morning.
– Dad, don’t worry, it’s Sunday. There is no traffic jam today.

Dowlnoad mp3 file

Leave a comment

Filed under BEGINNER

Lekcja 6 Odwiedźcie nas!


Lekcja 6 Odwiedźcie nas!
Lesson 6 Visit us!

– Cześć Wojtek, co słychać?
– W porządku. Cieszę się, że Cię znów widzę.
– Co u żony i dzieci?
– Świetnie, dzięki. Karol ma już dziewięć, a Zuzia pięć lat.
– Już! Jak ten czas leci!
– Przyjdźcie do nas w przyszłym tygodniu?
– Świetny pomysł.

– Hi Wojtek, what are you doing?
– Fine. Nice to see you again.
– How are the wife and kids?
– Great, thanks. Karol is nine already and Zuzia is five.
– Already! How time flies!
– Why don’t you visit us next week!
– Great idea.

Dowlnoad mp3 file

Leave a comment

Filed under BEGINNER

Lekcja 5 Jaką wykonuje Pan pracę?


Lekcja 5 Jaką wykonuje Pan pracę?
Lesson 5 What kind of work do you do?

– Jaką wykonuje Pan pracę?
– Właśnie szukam pracy.
– A Pan co robi?
– Pracuję w agencji zatrudnienia.
– I jak idą interesy?
– Ciągle jesteśmy zajęci.
– A ja wciąż szukam pracy!

– What kind of work do you do?
– I’m looking for a job.
– And what do you do?
– I work for an unemployment agency.
– How’s business?
– We’re busy all the time.
– I’m still looking for a job!

Dowlnoad mp3 file

Leave a comment

Filed under BEGINNER

Lekcja 4 Ile ona ma lat?


Lekcja 4 Ile ona ma lat?
Lesson 4 How old is she?

– To jest moja siostra.
– Ile ma lat?
– Trzy.
– Ona jest bardzo ładna.
– Jest podobna do mojej mamy.
– Tak, twoja mama jest piękna.

– This is my sister.
– How old is she?
– She is three.
– She is very pretty.
– She is like my mother.
– Yeah, your mother is beautyful.

Dowlnoad mp3 file

1 Comment

Filed under BEGINNER

Lekcja 3 Gdzie jesteś?


Lekcja 3 Gdzie jesteś?
Lesson 3 Where are you?

– Gdzie jesteś?
– Jestem w domu.
– A gdzie jest Marek?
– On jest w pracy.
– Czy moje dokumenty są na stole?
– Tak.
– To dobrze. Myślałem, że je zgubiłem. Dziękuje!

– Where are you?
– I’m in the house.
– And where is Marek?
– He is at work.
– Are they my documents on the table?
– Yes, they are.
– That’s good. I thought I’d lost them. Thank you!

Dowlnoad mp3 file

Leave a comment

Filed under BEGINNER

Lekcja 2 Skąd jesteś?


Lekcja 2 Skąd jesteś?
Lesson 2 Where are you from

– Skąd jesteś?
– Mieszkam w Gdańsku a ty?
– Ja jestem z Warszawy.
– Mam przyjaciela w Warszawie.
– Żartujesz! Gdzie mieszka?
– Na Ochocie.

– Where are you from?
– I live in Gdansk, and you?
– I’m from Warszawa.
– I have friend in Warszawa
– You’re kidding! Where does he live?
– Ochota.Dowlnoad mp3 file

Leave a comment

Filed under BEGINNER

Lekcja 1 Miło mi Ciebie poznać


Lekcja 1 Miło mi Ciebie poznać
Lesson 1 Nice to meet you.

– Cześć jestem Piotr. – Jak masz na imię?
– Zuzia
– Miło mi Ciebie poznać.
– Mi również.

– Hi, I’m Piotr.
– What’s your name?
– Zuzia
– Nice to meet you.
– Me too.

Dowlnoad mp3 file

Leave a comment

Filed under BEGINNER